Mondi Group

Zrównoważony rozwój wspiera wzrost produktywności: zamiast tradycyjnej folii, Sentrex stosuje do owijania palet papier Advantage StretchWrap firmy Mondi

  • Mondi wprowadza papier do owijania palet w firmie Sentrex, produkującej torebki i worki papierowe, zastępując tym samym zbędny plastik.
  • Mocny, odporny na przebicia i przepuszczający powietrze Advantage StretchWrap używany jest w automatycznych owijarkach do palet marki EW Technology.
  • Efektem przejścia na materiał odnawialny jest wydajniejszy proces paletyzacji i uproszczona logistyka procesu produkcji.

12 grudnia 2023 r. – Mondi, globalny lider sektora opakowań i papieru, w zakładzie firmy Sentrex, europejskiego producenta torebek i worków papierowych, wprowadził papier Advantage StretchWrap, który zastępuje folię „stretch” i umożliwia zwiększenie wydajności procesu produkcji.

Advantage StretchWrap to papier typu Kraft, który jest wytwarzany z odpowiedzialnie pozyskanych surowców odnawialnych oraz jest w pełni nadający się do recyklingu. Przy jego projektowaniu kluczową cechą dla Mondi było uzyskanie wysokiej rozciągliwości w połączeniu z odpornością na przebicie. Dzięki uzyskaniu tych cech Advantage StechWrap nadaje się idealnie do zastąpienia plastikowej folii stretch, której tradycyjnie używa się podczas paletyzacji towaru dla zapewnienia bezpiecznego transportu. Zgodnie ze zrecenzowaną niezależną analizą cyklu życia, papier Advantage StretchWrap cechuje się niższą emisją gazów cieplarnianych - o 62% w porównaniu do folii z czystego polimeru i o 49% w porównaniu z plastikową folią wykonaną w 50% z polimeru z odzysku.*

Dzięki zastosowaniu papieru StrechWrap firmy Mondi i wykorzystaniu w pełni zautomatyzowanych urządzeń EW Technology, firma Sentrex mogła zwiększyć wydajność procesu pakowania gotowego produktu. Technologia produkcji worków papierowych wymaga usunięcia z nich wilgoci przed owinięciem w folię, tak aby wewnątrz opakowanej palety nie dochodziło do kondensacji. Papier Advantage StretchWrap przepuszcza powietrze i dlatego może być używany do owijania i pakowania produktów od razu po wyprodukowaniu worków – wszystko w ramach jednego procesu produkcyjnego.

Większe wymiary rolki papieru Advantage StretchWrap oznaczają, że wymiana na nową rolkę potrzebna jest po owinięciu 400-600 palet, w porównaniu do 40-60 palet w przypadku owijania w plastikową folię typu „stretch”. Rozwiązania papierowego można używać do owijania palet o różnych kształtach i rozmiarach oraz pokrycia odstępu między paletą i produktem, co zapewnia dobrą stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu.

Opinia Michała Nogielskiego, dyrektora technicznego w Sentrex: „W ramach naszego ciągłego dążenia do poszukiwania i wykorzystywania w prowadzonych działaniach najbardziej zrównoważonych praktyk biznesowych, w pełni zaangażowaliśmy się w korzystanie na dużą skalę z papierowego rozwiązania do owijania firmy Mondi. Dzięki współpracy między nami, Mondi i EW Technology cały proces adaptacji trwał bardzo krótko. Nowe owijarki i zwoje pracują tak dobrze, że z chęcią polecamy to rozwiązanie naszym własnym klientom, na przykład do owijania palet z sypkimi produktami żywnościowymi, takimi jak mąka i cukier”.

Jan Murzyn, Business Development Manager, Speciality Kraft & Functional Paper z Mondi dodaje: „Dokonana zmiana oznacza, że Sentrex może stosować dla swoich produktów ekologiczne opakowania transportowe i tym samym wspierać system gospodarki obiegu zamkniętego, który jest prośrodowiskowy. Dodatkowo wydajność procesu pakowania worków papierowych na palecie uległa podwyższeniu, ponieważ można zapakować paletę zaraz po wyprodukowaniu worków, bez potrzeby ich suszenia. Współpraca z Sentrex to przykład dobitnie pokazujący, że rozwiązanie Advantage StretchWrap nie jest ograniczone do zastosowań konsumenckich, lecz równie korzystnie służy liderom branży w sektorze B2B”.

Więcej informacji o papierze Advantage StretchWrap można uzyskać oglądając nagranie darmowego webinarium Mondi tutaj.

 

* www.mondigroup.com/news-and-insight/2021/life-cycle-assessment-of-mondis-paper-for-pallet-wrapping-shows-lower-climate-impact/

Reader Enquiries

Mondi Group
Marxergasse 4A
1030 Vienna
Austria

+43 1 79013 4059

www.mondigroup.com

@mondigroup

mondi-group

mondigroup/


Notes for Editors

O Mondi

Mondi jest światowym liderem branży opakowaniowej i papierniczej, przyczyniającym się do tworzenia lepszego świata poprzez wytwarzanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań na miarę potrzeb. Nasze przedsiębiorstwo jest zintegrowane w obrębie łańcucha wartości – począwszy od zarządzania terenami leśnymi, poprzez produkcję masy celulozowej, papieru i folii, aż do tworzenia zrównoważonych rozwiązań z zakresu opakowań konsumenckich i przemysłowych, które w miarę możliwości wykorzystują papier, a w uzasadnionych przypadkach także tworzywa sztuczne. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej strategii, a nasze ambitne zobowiązania do 2030 roku koncentrują się na rozwiązaniach dla gospodarki obiegowej, tworzonych przez kompetentnych ludzi z jednoczesnym działaniem na rzecz klimatu.

W 2022 roku dochód Mondi z działalności kontynuowanej wyniósł 8,9 miliardów euro, skorygowany zysk EBITDA – 1,8 miliarda euro, a liczba pracowników zatrudnionych na całym świecie – 22 000 osób. Mondi jest firmą notowaną na podstawowym rynku giełdy londyńskiej (MNDI), gdzie Grupa wchodzi w skład indeksu FTSE100, oraz na giełdzie w Johannesburgu (MNP).

www.mondigroup.com

O Sentrex

SENTREX to znaczące rodzinne przedsiębiorstwo w europejskim sektorze opakowań papierowych, które stawia sobie za priorytet budowanie trwałych relacji z klientami i dostawcami. Sukces firmy wynika z jej zdolności do adaptacji, dynamicznego reagowania na zmiany na rynku poprzez oferowanie spersonalizowanych rozwiązań opakowaniowych. Podejście oparte na klientach wykracza poza konwencjonalne procesy produkcyjne, pozycjonując SENTREX jako strategicznego sojusznika w rozwoju biznesowym swoich klientów.

Konsekwentnie dążąc do zrównoważonego rozwoju, SENTREX aktywnie ogranicza swój wpływ na środowisko, rezygnując z użycia szkodliwych materiałów, takich jak folia, na rzecz ekologicznych alternatyw papierowych. To zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki ekologiczne obejmuje również inwestycje w projekty energii odnawialnej, co potwierdza pozycję SENTREX jako branżowego lidera, posiadającego perspektywiczne podejście. W obliczu współczesnych wyzwań biznesowych związanych z zrównoważonym rozwojem, firma wyróżnia się nie tylko trwałymi relacjami i opakowaniami przyjaznymi dla środowiska, lecz także aktywnym zaangażowaniem w inicjatywy związane z energią odnawialną. To wszystko solidnie umacnia pozycję SENTREX jako partnera gotowego sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki.

Related images

 

Editorial enquiries

Judith Wronn
Mondi Group

+49 151 17714692

judith.wronn@​mondigroup.com

Kim Lommaert
EMG

+31 164 317 021

klommaert@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from