Mondi Group

Je to v taške! Tesco sa spojil s Mondi pri vytvorení uzatvoreného cyklu na výrobu nákupných tašiek z vlastných papierových odpadov obchodníka

  • Tesco uzatvoril partnerstvo spoločnosťou Mondi s cieľom využívať papier EcoVantage, ktorý spája čerstvé a recyklované vlákna na výrobu udržateľných nákupných tašiek vhodných na potraviny
  • Spoločnosť Mondi uzavrel cyklus tým, že recykluje odpadový vlnitý papier na výrobu papiera EcoVantage
  • Tesco zaviedol tieto recyklované nákupné tašky vo svojich predajniach v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku

2. marec 2021 – Vedúci globálny obalový a papierenský koncern Mondi a Tesco Central Europe uzatvorili nové partnerstvo, v rámci ktorého bude Mondi nakupovať odpadový vlnitý papier od maloobchodníka s cieľom vytvárať recyklovaný papier pre nákupné tašky maloobchodníka. Tesco sa snaží splniť cieľ nulových emisií v súlade so svojimi cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré spočívajú v maximálnom objeme opakovaného využívania a recyklácie odpadov a spoločnosť Mondi je schopná prispieť k naplneniu tejto vízie na základe svojho prístupu zameraného na zákazníkov - EcoSolutions.

Ide o prvý prípad, kedy Tesco spolupracuje priamo s výrobcom papiera s cieľom premeniť svoje papierové odpady na obnoviteľný zdroj v súlade s cieľmi obehovej ekonomiky. Mondi využíva odpadový vlnitý papier od maloobchodníka na výrobu kvality EcoVantage, v rámci ktorej sa spájajú recyklované a čerstvé vlákna na výrobu recyklovateľnej a vysoko výkonnej nákupnej tašky. Papier EcoVantage sa vyrába v závode Mondi v Českej republike, pričom táto spolupráca poukazuje na to, ako dokážu dodávatelia pracovať s maloobchodníkmi v rámci hodnotového reťazca s cieľom vyvíjať cirkulárne systémy a meniť odpady na hodnotné zdroje.

Využívanie čerstvých vláken v kombinácii s recyklovanými vláknami má niekoľkonásobné výhody. Papier Mondi EcoVantage v sebe spája silu, možnosť potlače a vzhľad hornej vrstvy čerstvého vlákna a výhody udržateľnosti spodnej vrstvy recyklovaného vlákna.

Paulus Goess, obchodný manažér pre špeciálny papier, Mondi, uviedol nasledovné: „Náš prístup EcoSolutions znamená, že úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vytvorení najlepšieho možného produktu pre potreby našich zákazníkov – pri využívaní papiera všade tam, kde je to možné, a plastov tam, kde je to užitočné. Na tomto projekte sme so spoločnosťou Tesco pracovali viac ako dva roky s cieľom opätovne využívať odpady z obchodného domu na vytvorenie kvalitného produktu, ktorý je silný ohľadom výkonu, je založený na obnoviteľných zdrojoch, využíva recyklované materiály a na základe toho môže byť v plnom rozsahu recyklovaný a v konečnom dôsledku tak môže prispieť k cirkulárnej ekonomike. Náš silný papier EcoVantage umožňuje spotrebiteľom opakovane využívať nákupnú tašku napriek tomu, že ide o recyklovaný výrobok, pričom Tesco povzbudzuje zákazníkov využívať tašku opakovane.

Nóra Hevesi, vedúca komunikačného oddelenia v spoločnosti Tesco Maďarsko, dodáva: „Pre nás ako zodpovedného obchodníka je podstatné znižovať objem odpadov a zabezpečiť ich opätovné využívanie. V roku 2019 sme sa verejne zaviazali, že naše vlastné obaly budú viac udržateľné. Naším cieľom je dosiahnuť do roku 2025 stopercentnú recyklovateľnosť našich obalov a znižovať objem obalov všade, kde je to možné. Dosiahli sme veľký pokrok, keď sme odstránili 454 ton ťažko recyklovateľných materiálov z našich obalov, a je pre nás preto vzrušujúce, že sme schopní uzavrieť kruh tým, že recyklujeme odpadový papier z našich obchodných domov a využívame recyklované vlákna na výrobu našich nákupných tašiek. Uvedomujeme si význam udržateľných a kvalitných nákupných tašiek pre našich zákazníkov, preto na spodnej časti nákupných tašiek uvádzame obsah recyklovaných vláken a informujeme o koncepcii uzavretého cyklu ako súčasť našich informácií pre zákazníkov. Rovnako pokračujeme v posudzovaní našich potrieb v oblasti obalov pre naše výrobky tým, že pri špecifikácii využívame viac udržateľné alternatívy a sústreďujeme sa na to, ako môžeme zvýšiť obsah recyklovaného obsahu a použiť ho ďalej.“

Tesco zaviedol nákupné tašky vytvorené z papiera Mondi EcoVantage v pilotnom projekte v novembri 2020 vo svojich obchodných prevádzkach v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Tu sa môžete dozvedieť podrobnosti o našom prístupe EcoSolutions tu.

Reader Enquiries

Mondi Group
Marxergasse 4A
1030 Vienna
Austria
+43 1 79013 4059
www.mondigroup.com
mondi-group

Notes for Editors

O spoločnosti Mondi

Mondi je globálny líder v oblasti výroby obalov a papiera, ktorý pomáha robiť svet lepším inovatívnymi obalovými a papierenskými riešeniami vytvorenými pre udržateľnosť. Naša spoločnosť je plne integrovaná do procesu výroby, od lesného hospodárstva cez výrobu celulózy, papiera a plastových fólií až po navrhovanie a výrobu efektívnych obalových riešení pre priemyselný a spotrebiteľský tovar. Udržateľnosť je ústredným bodom našej stratégie a prirodzenou súčasťou nášho spôsobu podnikania. Sme lídrami v odvetví vďaka nášmu zákaznícky orientovanému prístupu EcoSolutions, v rámci ktorého sa pýtame správne otázky, aby sme našli to najudržateľnejšie riešenie. Tržby spoločnosti Mondi v roku 2019 dosiahli výšku 7,27 miliardy eur a upravený zisk EBITDA výšku 1,66 miliardy eur.

Spoločnosť Mondi je prémiovo kótovaná na Londýnskej burze LSE (MNDI) a druhotne na burze v Johannesburgu JSE Limited (MND). Je zahrnutá v akciovom indexe FTSE 100, od roku 2008 v indexe FTSE4Good Index Series a od roku 2007 v indexe zodpovedných investícií FTSE/JSE.

www.mondigroup.com

 

Related images

 

Editorial enquiries

Judith Wronn
Mondi Group

+49 151 17714692
judith.wronn@​mondigroup.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014
jvandervelden@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from